Политика за поверителност

Лични данни

„Уебшоп България “ ООД, гр. Варна, ул. Младежка 23, ЕИК:202211788, ДДС №: BG202211788, тел: 0898764212, чиято търговска марка е “Арг Гифт Нет” прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия, наричан в настоящия текст за краткост “Администратор” или “Арт Гифт”.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания.

1. Вашият акаунт

Арт Гифт ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате Платформата, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. В този смисъл при всеки достъп/използване на Платформата посредством акаунта (потребителско име и парола) Вие поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.
Чрез влизането/използването на Платформата Клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на Вашия акаунт, Ви препоръчваме веднага да ни информирате.
Когато се регистрирате в Платформата, информацията, която ни предоставяте трябва да е коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност за всички Ваши изявления/записи/ фалшиви данни.
Арт Гифт си запазва правото да откаже на който и да е Клиент достъп до Платформата, да закрие акаунт или да анулира Поръчки, включително потвърдени поръчки.
Също така, достъпът до Платформата може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжката й или въвеждане на нови дейности или услуги.
Арт Гифт ще положи всички усилия да осигури достъп до Платформата без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

2.Политика за конфиденциалност

Арт Гифт разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка поръчка осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти и гарантираме, че Вашите лични данни са защитени.
Препоръките на Арт Гифт :

 • Пазете паролата си!
 • Не предоставяйте паролата си на никого! Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви.
 • Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти!
 • Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафене), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;
 • Често сменяйте паролата!
 • Не разгласявайте лична информация!

Арт Гифт  няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта си за използване на Платформата. Арт Гифт няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Арт Гифт .
Идентифицирайте фалшивите имейли (фалшификация или измама).
Автентичните имейли на Арт Гифт са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@art-gift.net”
Не са автентични имейли от Арт Гифт  които изискват лична информация, или тези, които Ви насочват към сайт, различен от www.art-gift.net

3.Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в Платформата, ще бъде обработена от Уебшоп България ЕООД със седалище в България, гр. Варна, ул. Кукуш 3,  ЕИК 202211788

Арт Гифт гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.
Данните и личната информация, предоставена от Клиенти, се използват от Арт Гифт за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
Също така, Арт Гифт използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Платформата, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Платформата.
Уеб Шоп България запазва всякаква информация, поставена на Платформата или изпратена по друг начин от Клиенти.
Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт във Арт Гифт, за търсене на продукти в Платформата, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в Платформата или тогава, когато общувате със служители на Арт Гифт .
Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.
Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, фамилия, адрес , имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера).
Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Арт Гифт , като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на бисквитките; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.
Също така, Арт Гифт може да използва данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на Платформата за предотвратяване на измами и други цели.
Когато посетите Платформата и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Арт Гифт публикува реклами, съдържание или анализи, Арт Гифт може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове.
Арт Гифт може да използва модули бисквитки и за други цели, включително за:
Достъп до информация, когато влизате, за да предостави персонализирано съдържание, за да съхрани последната визуализирана страница на един продукт или услуга на Арт Гифт  Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси
Вътрешен анализ, предоставен от клиента.
Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите на Арт Гифт .
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга на Арт Гифт , след изтичането на определен период от време
Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности
Ако желаете да не получавате реклами от Арт Гифт , или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Арт Гифт , моля, посетете страницата за отказване на абонамента ТУК.
Арт Гифт Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване, трябва да влезете в Арт Гифт , преди да се отпишете.
Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули бисквитки, за отхвърляне на всички модули бисквитки или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул бисквитки. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на бисквитки.
Ако отхвърляте всички модули бисквитки, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Арт Гифт , които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Арт Гифт .
Арт Гифт събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани линкове Overture).
Достъпни на Платформата данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, имейл адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие с Платформата, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).
Информацията с личните данни на Клиентите са важен компонент от дейността нa Арт Гифт .
Чрез регистрирането в Платформата, извършване на Поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Арт Гифт (дружеството Уебшоп България) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Арт Гифт и от партньори по договор на Арт Гифт за:

 • Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Арт Гифт , и на трети лица, с които Арт Гифт има отношения от всякакъв вид) на предоставените имейл адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;
 • Участие в конкурси, промоции;
 • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в Платформата, администриране т.н.);
 • Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Платформата и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
 • За да осигури достъпа до ограничени раздели на Платформата;
 • Пазарни изследвания;
 • Следене на продажбени данни.

Арт Гифт може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на ФД, но без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

Арт Гифт ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато законът изрично му позволява или за да защити своите права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените.

Използвайки имейл адрес office@art-gift.net, Клиентите могат да:

 • получават потвърждение дали техните лични данни се обработват или не;
 • да се получават съобщения, съдържащи личните им данни, които се обработват;
 • да се противопоставят на обработката на своите лични данни съгласно закона.

Чрез представяне на информация или материали чрез тази Платформа Клиентът се съгласява да предостави на дружеството Уебшоп България ЕООД. правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така Клиентът се съгласява, че дружеството Уебшоп България ЕООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, ноу-хау или техники, изпратени чрез Платформата www.art-gift.net или мобилното приложение на art-gift. Дружеството Уебшоп България ЕООД няма да бъде обвързано със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство има други изисквания в това отношение.

4. Допълнителни разпоредби

По смисъла на настоящите вътрешни правила:

1. “Администратор на лични данни” е “Уебшоп България” ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК BG202211788, като действия от името на администратора осъществява Ангел Ангелов.
2. Ако горепосочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично са запознати с тях.
Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.